Denní program

07:00
Otevření školky


07:00 – 09:00
Příchod dětí do školky. Volné hry dětí, zájmové činnosti,
hry s kamarády, komunikace s učitelkou.


09:00 – 09:15
Pohybové a hudebně-pohybové aktivity
Zaměření na hrubou motoriku, fyzickou kondici a
koordinaci pohybů.


09:15 – 09:45
Hygiena. Dopolední svačina.


09:45 – 10:45
Výchovně vzdělávací a kreativní blok
Děti se ve skupinkách věnují činnostem, které podporují
jejich duševní rozvoj a rozvíjení jemné motoriky.
(malování, keramika, modelování, zpěv, hry s texty,
logopedická cvičení, práce s výtvarnými potřebami, práce
s pojmy, činnosti v rámci předškolní výchovy,
konverzace v angličtině apod.)


10:45 – 12:15
Tematické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě.
Pouze v případě velmi nepříznivého počasí alternativní
program v učebně.


12:15 – 12:45
Hygiena. Oběd. (Děti se učí chovat u stolu, samy
připravují příbory a prostírání, uklízí po sobě.
)


12:45 – 13:00
Odchod dětí. Hygiena včetně čištění zubů. Příprava na
odpolední odpočinek.


13:00 – 14:30
Odpočinkový režim, četba, poslech nahrávek, spánek.


14:30 – 15:00
Hygiena. Odpolední svačina.


15:00 - 18:00
Odpolední zájmové činnosti (v herně nebo na zahradě).
Kroužky – jazykové (němčina, francouzština), pohybové (zdravotní tělocvik), hudebně-pohybové (tanečky), flétničky, canisterapeutický kroužek „Pes a já“, výtvarné dílny


 

18:00
Odchod dětí domů.
 

 
 
 
 Aktuality a zajímavosti
31.10.2017

Toulavá kytara

23. listopadu 2017 se sejdeme s písničkami a jejich příběhy v pořadu “Toulavá kytara”.: více informací
 
31.10.2017

Pravidelné aktivity

Ve školce máme nyní pravidelné aktivity: Každý čtvrtek dopoledne – “Moje zvířátko” a každou středu a pátek dopoledne – Angličtina pro nejmenší pod vedením slečny Terezy Rhonové a paní Chmelíkové. Každé úterý odpoledne se koná výtvarný kroužek pro zájemce vedený lektorkou Crokidy group.: více informací
 
14.12.2016

Děkujeme

Školka Eldorádo děkuje manželům Motyčkovým za sponzorský dar na výchovně-vzdělávací program.: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav