Denní program

07:00
Otevření školky


07:00 – 09:00
Příchod dětí do školky. Volné hry dětí, zájmové činnosti,
hry s kamarády, komunikace s učitelkou.


09:00 – 09:15
Pohybové a hudebně-pohybové aktivity
Zaměření na hrubou motoriku, fyzickou kondici a
koordinaci pohybů.


09:15 – 09:45
Hygiena. Dopolední svačina.


09:45 – 10:45
Výchovně vzdělávací a kreativní blok
Děti se ve skupinkách věnují činnostem, které podporují
jejich duševní rozvoj a rozvíjení jemné motoriky.
(malování, keramika, modelování, zpěv, hry s texty,
logopedická cvičení, práce s výtvarnými potřebami, práce
s pojmy, činnosti v rámci předškolní výchovy apod.)


10:45 – 12:15
Tematické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě.
Pouze v případě velmi nepříznivého počasí alternativní
program v učebně.


12:15 – 12:45
Hygiena. Oběd. (Děti se učí chovat u stolu, samy
připravují příbory a prostírání, uklízí po sobě.
)


12:45 – 13:00
Odchod dětí. Hygiena. Příprava na odpolední odpočinek.


13:00 – 14:30
Odpočinkový režim, četba, poslech nahrávek, spánek.


14:30 – 15:00
Hygiena. Odpolední svačina.


15:00 - 18:00
Odpolední zájmové činnosti (v herně nebo na zahradě).


18:00
Odchod dětí domů.
 

 
 
 
 Aktuality a zajímavosti
22.03.2020

Informace pro rodiče "našich" dětí:

Provoz školky je zajištěn v normálním režimu s tím, že se dodržují zvýšené hygienické nároky. Všechny děti a jejich rodiče nebyli v krizových oblastech, nejsou nakaženi, ani nebyli ve styku s někým, kdo onemocněl covidem 19. Školka je uzavřena pro lidi z venku. V současné době nepořádáme "čtvrteční cvičení".: více informací
 
03.08.2019

Den otevřených dveří

27. srpna od 10 do 18 hodin se v naší školce koná den otevřených dveří. Po individuální domluvě je možné dorazit i v jiný den. Těšíme se na Vás!: více informací
 
22.07.2019

Máme volná místa!

Stále máme volná místa pro období letních prázdnin i pro školní rok 2019/2020. Přijďte se k nám názavazně podívat.: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav