Náš tým

Mgr. Markéta Machová – ředitelka mateřské školky Eldorádo

Narodila se 30.12.1957. Po maturitě na střední ekonomické škole nastoupila na Pedagogickou fakultu UK – obor hudební výchova, český jazyk. Zároveň vystudovala na tehdejší Lidové konzervatoři (dnes konzervatoř Jaroslava Ježka) obor hudebně-dramatický.
 

Mgr. Anna Skoupá

Nejvýraznějším profesním zaměřením Mgr. Anny Skoupé je malba, prostorová tvorba, experimentální grafika, divadlo, zážitkové učení.

 

Rampáčková Helena - vychovatelka mladších dětí

Helena Rampáčková působí ve školce Eldorádo jako vychovatelka mladších dětí Narodila se 9.7.1956. Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Nejdříve pracovala jako dětská sestra v kojeneckém ústavu, potom 15 let jako dětská sestra v denních jeslí.
 

Mgr. Edita Machová - vychovatelka starších dětí

Mgr. Edita Machová – ve školce Eldorádo pracuje jako vychovatelka starších dětí. Narodila se 9.3.1983 v Praze. V letech 2002-2007 studovala PřF UK– obor učitelství biologie a chemie.
 
 
 Aktuality a zajímavosti
14.12.2016

Děkujeme

Školka Eldorádo děkuje manželům Motyčkovým za sponzorský dar na výchovně-vzdělávací program.: více informací
 
16.05.2016

Snížení ceny školného!

Snížení ceny školného na školní rok 2016/2017

: více informací
 
09.05.2016

Týden otevřených dveří

Od 23. 5. do 27. 5. 2016 od 10.00 do 18.00 hod.

: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav